Tilbage The influence company

MUS – Meget Udbytterig (og ikke Mest Ulidelige) Samtale

Vidste du, at MUS er blandt dine vigtigste indflydelsessituationer på hele året? For her skal dine bedrifter fra det forgangne år evalueres – og du skal måske endda kunne sikre dig løn som fortjent. Ligeledes skal der sættes nye mål for det næste år – mål som gerne skal være motiverende for dig.​

Af flere årsager er det derfor vigtigt, at du kan opnå indflydelse på din MUS, så du kan få det udbytte, du ønsker og ikke bare må lægge øre til din leders holdninger. Herunder får du vores tips og tricks til, hvordan du bedst opnår indflydelsen. Men lad det være sagt med det samme: Det handler i høj grad om forberedelse, for også her er det den halve succes. Så jo før du kommer i gang med at forberede dig til din MUS, jo større er sandsynligheden for, at du får den indflydelse og det resultat, som du ønsker.

Hvem skal du have MUS med?

Uanset om du har et godt eller mindre godt forhold til den person, som du skal afholde din MUS med, bør du vælge din adfærd nøje ud fra, hvad der før har virket henholdsvis ikke virket overfor vedkommende. Er det eksempelvis din leder, du skal have MUS med, så brug tidligere møder med ham/hende som referenceramme, når du skal vælge din adfærd ved MUS.

Hvis du således eksempelvis ved, at du taler for døve ører, når du kommer med argumenter, fakta og logik overfor din leder, så brug en anden tilgang – det kunne for eksempel være ved, at du bruger din egen begejstring og entusiasme omkring de fremtidige mål til at skaffe tilslutning til dem. Har du været på Power2Influence, og har du adgang til hub’en herfra, er det selvfølgelig i øvrigt også oplagt at bruge dens stilguide til at identificere den mest hensigtsmæssige adfærd på din MUS.

Fortidens store bedrifter

Lav en liste over alle de succeser, som du har skabt siden den seneste MUS. Hvis du ikke har et system, hvor du allerede har overblik over dem, kan det kræve både meget tid og stor tankevirksomhed at udarbejde denne liste, men det er indsatsen værd.

Vigtigst er det, at du tænker i, hvordan din virksomhed har haft udbytte af det hårde arbejde, som du har lagt, så du er klar til at slå på dette under din MUS – det kan eksempelvis være i form af øget indtjening, forbedrede systemer, afsluttede projekter, nye vigtige interne og/eller eksterne relationer osv.

Med din succes-liste er du også i stand til at håndtere en eventuel korttidshukommelse hos din leder, hvor han/hun kun har fokus på dine seneste bedrifter i evalueringen af din indsats henover det år, der er gået siden din seneste MUS. Det er selvfølgelig fint, hvis du netop har landet en stor succes, men hvis du netop har haft et fejlslagent projekt eller lignende, er du med denne liste i stand til at minde din leder om succeser, som du har opnået tidligere på året.

Eventuelle forbiere eller fiaskoer

Hvis der er et mål fra sidste års MUS, som du ikke har nået, så vær ærlig, læg det frem og stå ved det. Det giver dig den største troværdighed.

Er du ikke opmærksom på, at der er en manglende leverance fra din side, og kommer den frem på MUS, så er det vigtigt, at du ikke går i forsvar eller tyer til at bortforklare den. Brug i stedet aktiv lytning til at sikre dig, at du forstår, hvad det er, at din leder gerne ville have haft fra dig. Spørg med andre ord ind til feedbacken og reformuler den ved at sige højt med dine egne ord, hvad du har hørt for at sikre, at du forstår, hvad det er, at du ikke har indfriet i år (men eventuelt skal levere i det kommende år). Bed også gerne om mere information.​

En sådan imødekommende adfærd styrker kun relationen imellem dig og din leder – og har du gjort en indsats for at forstå, hvad det er, at din leder gerne vil have dig til at indfri i det kommende år, har du også større råderum til at sige fra, hvis du ikke kan levere det ønskede, fordi det eksempelvis er i konflikt med andre af dine mål.

Planlæg fremtidens succeser

Lav også en liste med de nye mål, som du gerne vil have ud af samtalen vedr. det næste år. MUS handler jo om din udvikling, så tænk bredt – det kan for eksempel være en forfremmelse, projekter du gerne vil starte op, personlig udvikling du gerne vil i gang med mm.

For hvert mål bør du endvidere overveje, hvordan du vil fremføre det – det handler om at være direkte, specifik, præcis og selvsikker i dine formuleringer. Alt andet slører dit budskab og signalerer usikkerhed, og det reducerer din gennemslagskraft i forhold til at sikre dig netop de mål, som du gerne vil have sat for det næste år.

Altid huske, aldrig glemme

Hvis ikke du har taget udførlige noter undervejs i løbet af din MUS, så kan du med fordel efterfølgende tage dig tid til at skrive mest muligt ned derfra. Notaterne vil dels gøre det nemmere for dig at forfølge målene henover det næste år. Dels bliver det også nemmere at evaluere på dem sammen med din leder, når I mødes til næste år, idet I vil være enige om, hvad der var dine mål for året.

God fornøjelse med (at forberede) din MUS.