Tilbage The influence company

Personlig gennemslagskraft: Sådan kommer du igennem med dit budskab

Kald det indflydelse, power eller personlig gennemslagskraft; det er det, du bruger, når der er nogle, du skal påvirke for, at du kan opnå det, du gerne vil – et mål. Det kan for eksempel være at få tilslutning til dine forslag, opbakning til en idé eller ambition, tildelt ressourcer til et projekt mm.

 

Hvad er så personlig gennemslagskraft?

Personlig gennemslagskraft er et spørgsmål om adfærd – og ikke personlighed eller DNA. Det er det, du siger eller gør, og som igen hænger sammen med dine tanker og følelser.

Personlig gennemslagskraft er dermed heller ikke noget, du enten har eller ikke har. Den kan trænes, hvis du har brug for mere, uanset om det er, fordi du mangler teknik eller hører til blandt dem, som Alice Walker, der er forfatteren til romanen ”Farven Lilla”, omtaler i dette citat: ”The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any”.

Og modsat: Når personlig gennemslagskraft er adfærd, kan den selvfølgelig også skrues ned. Det er for eksempel relevant, hvis du bruger for meget på én gang, så du ganske vist når dine mål, men det koster respekt og gode relationer, fordi du kommunikerer for aggressivt og opfattes som strid af kolleger, medarbejdere, kunder mfl. At tabe respekt og gode relationer har ingen råd til i længden.

 

Hvorfor er personlig gennemslagskraft vigtig?

Fordi personlig gennemslagskraft også er meget mere end kommunikation og måden, du kommer igennem med dine budskaber på. Det handler om din personlige integritet. At du står ved og holder fast i dine holdninger og dermed dig selv. Det er jo på alle måder dig, der er i spil, når du vil nå et mål. Og muligvis er du ikke klar over det, men mål har du mange gange hver dag – for eksempel når du vil have et synspunkt igennem, ønsker en deadline udsat, spørger en kollega om hjælp osv.

Personlig gennemslagskraft er derfor heller ikke begrænset til noget, du kun bruger i forbindelse med præsentationer. Tværtimod – du har brug for det i alle relationer: I både store og små fora og overfor såvel chefer som kolleger, medarbejdere, projektmedlemmer mfl. For slet ikke at tale om dem derhjemme.

 

Større personlig gennemslagskraft kræver andre vaner

At personlig gennemslagskraft er et spørgsmål om adfærd betyder ikke, at det er let at få mere eller justere – det er det på ingen måde, for adfærd er oftest ubevidst og også et spørgsmål om vaner. Men det betyder, at det er muligt at arbejde med din personlige gennemslagskraft, når nu det ikke er din personlighed eller DNA, at du skal ændre på.

Vores vaner er relevante på mange måder, når det gælder personlig gennemslagskraft. Dels skal det være en vane, at du altid har et mål. Skal du eksempelvis til et møde, er det vigtigt, at du sætter dig et mål for, hvad du vil have ud af mødet. Ellers snakker du bare. Og det er der ingen gennemslagskraft i.

Målet hænger sammen med en anden vane: At du forbereder din adfærd – hvordan du vil formulere dig. Jo bedre du er forberedt på, hvordan du vil fremlægge dit synspunkt, jo større er chancen for, at du kommer igennem og når dit mål. Eller som den amerikanske psykolog Amy Cuddy formulerer det: ”Preparation is obviously important, but at some point, you must stop preparing content and start preparing mind-set. You have to shift from what you’ll say to how you’ll say it.”

Personlig gennemslagskraft kræver altså, at du er bevidst om din adfærd og forbereder, hvad du vil sige og gøre. Og den skal være grundig, for den skal også hjælpe dig til at håndtere eventuel modstand, så et nej ikke stopper dig. Din forberedelse er grundig nok, når du har flere måder at formidle dit budskab på, så du kan være fleksibel i den måde, du kommunikerer på, men stadig stå fast på målet.

 

Forberedelse fører til både mål og selvtillid

Med forberedelse styrker du også din egen tro på succes og selvtillid. Den bygges op, når du ved, hvad du vil, og hvad du skal sige, samt hvad du skal gøre, hvis du ikke kommer i mål i første hug.

Selvtillid er faktisk helt afgørende for din personlige gennemslagskraft, for hvis du modsat tænker: ”Jeg ved ikke, om det vil gå godt” eller ”hvorfor skulle de også lytte til mig?”, vil det afspejle sig i din kommunikation, der bliver uklar – hvis du da ellers siger noget og ikke blot er tavs og konfliktsky samt underlægger dig andres holdning uden at byde ind med din egen. Med tavshed eller uklar tale bliver det jo selvfølgelig svært at komme igennem med dit budskab endsige overbevise andre. For hvorfor skulle man tro på det, du siger, hvis du ikke selv tror på det? En sådan indstilling gør dig til din egen værste fjende, når det handler om at nå dit mål. 

Du bliver derimod din egen stærkeste allierede, når din forberedelse er i orden, fordi du så har styr på din adfærd såvel som dine tanker og følelser. Din udmelding er tydelig, fordi du er klar over, hvor du vil hen, og hvordan du vil formulere dig, og du har selvtilliden i behold og kan stå fast, fordi du ved, at du har fleksibiliteten til at komme helt i mål, uanset hvilke indvendinger du skal håndtere undervejs. Med kontrol over dine følelser lader du dig heller ikke kue eller irritere, uanset hvilken modstand du skal bearbejde for at opnå det, du vil. Relationen kan dermed også forblive respektfuld, mens du arbejder på dit mål.

 

Hvorfor skal du deltage på Power2Influence for at få større personlig gennemslagskraft?

Fordi personlig gennemslagskraft er noget, du kun kan træne dig til. Det er ikke noget, du kan få ved at læse om det. Du skal lære det ved at stå i situationer, hvor du har brug for at komme igennem med et budskab overfor andre mennesker. Og du skal have feedback, for adfærd og vaner er svære at ændre selv. Tænk bare på nytårsforsætterne.

Flere end 40.000 personer har indtil nu deltaget på Power2Influence i Danmark. Kurset gennemføres i flere end 40 lande, og tilsammen med vores internationale samarbejdspartnere har vi hjulpet flere end 1.500.000 mennesker til en større personlig gennemslagskraft. Ønsker du også konkrete værktøjer, som gør dig klar i mål og mæle og fleksibel i din kommunikation, så du kan bearbejde eventuel modstand, samtidig med at du bevarer respektfulde relationer, er Power2Influence også helt rigtigt for dig. Kurset giver dig større selvtillid, når du vil nå et mål, og du får mod til at sige, hvad du mener og stå ved din mening, til du har opnået det. Kald det gennemslagskraft, power eller indflydelse – du får det hele med Power2Influence.

Vil du vide mere om vores kurser eller hvornår det næste løber af stablen, så besøg vores kursusoversigt eller giv os et kald på tlf. 70 10 71 60.