Tilbage The influence company

Coaching- og spørgeteknikker

Vi arbejder med  coaching som et ledelsesværktøj  og dermed en metode, hvor fokuspersonen hjælpes til at åbne for egne potentialer og derigennem maksimerer sine præstationer i arbejdslivet.

Som strukturmodel til at træne dig i coaching anvender vi blandt andet GROW-modellen.

I kombination med spørgeteknikker får du dermed træning i, hvordan du kan bruge GROW-modellen som ledelsesværktøj og dermed guide din medarbejder igennem faserne med at definere et konkret mål, udforske den nuværende situation og dernæst de mange, mulige veje til mål samt træffe beslutningen om, hvad medarbejderen specifikt vil gøre for reelt at komme i mål.

Træning i coaching er en del af kurset How2Lead, og det kan være et emne på et internt kursus afholdt for din organisation. Du kan læse mere om mulighederne her.

How2Lead Internt lederkursus