Tilbage The influence company

How2Lead®

Mangler du værktøjskassen som leder og måske også tryghed i lederrollen?

En del ledere får problemer, fordi de aldrig har lært det ledelsesmæssige håndværk. Kurset How2Lead giver dig både de nødvendige  ledelsesværktøjer  og træning i, hvordan du bruger dem, så du bliver fortrolig med dem. Dermed har du det bedste fundament til en god karriere som leder.

Hvem henvender kurset sig til?
How2Lead henvender sig til dig, der mangler træning i de grundlæggende ledelsesværktøjer – uanset om du er ny leder / projektleder, eller du har begrænset eller langvarig ledelseserfaring. Kurset er også velegnet for dig, som står foran en forfremmelse til et leder- eller projektlederjob.

Hvad får du ud af at deltage?
Efter How2Lead vil du:
• Have indsigt i dine stærke og svage sider som leder
• Kunne opstille klare mål for dig selv og andre
• Være i stand til at kommunikere mål og forventninger samt give klar feedback
• Have en bred ledelsesmæssig værktøjskasse

Indhold

• Forandringsledelse
• Assertiv adfærd og kommunikation
• Personprofil til selv- og menneskeindsigt
• Situationsbestemt ledelse
• Konflikthåndtering
• Den vanskelige samtale
• Coaching som ledelsesværktøj
• Teams og teamudvikling
• Personlig effektivitet og lederskab

Hvordan foregår kurset?
How2Lead er baseret på korte teoretiske oplæg kombineret med masser af praktisk træning i ledelsesværktøjer og ledelsessituationer. Træningen efterfølges af en direkte, personlig feedback.

Vekselvirkningen mellem praktisk træning og personlig feedback er central under hele kurset. Vi beskriver præcist, hvad vi har observeret hos dig under træningen, og hvad vores reaktion er. Herved får du et klart billede af, hvordan du med din lederadfærd påvirker andre, og hvordan du kan styrke dit personlige lederskab.

For at sikre optimalt udbytte og effekt af træningen er der én træner pr. 6 deltagere på kurset.

Kursets varighed
How2Lead består af to moduler á 3 henholdsvis 2 dages varighed, der begge gennemføres som internatkurser med overnatning på kursusstedet.

Ved afslutningen af det første modul udarbejder du en handlingsplan, hvis aktionspunkter du arbejder med frem til det næste modul. Mellem de to moduler har du mulighed for at sparre med en træner om de erfaringer, som du gør dig med at anvende ledelsesværktøjerne fra modul 1 i hverdagen, ligesom erfaringerne også anvendes til tilrettelæggelsen af din træning på modul 2.

Se datoer og priser