Tilbage The influence company

How2Lead®

– Lederkursus

Mangler du værktøjskassen som leder og måske også tryghed i lederrollen?

Ledelse er et håndværk, der kan læres.

Ledelse er også en disciplin, der kræver, at du ved, hvad du vil med din ledelse, at du prioriterer tid til ledelse, at du kan opstille klare målsætninger for dig selv og dine medarbejdere og har modet til at give feedback, samt at du kommunikerer klart.

How2Lead giver dig både de nødvendige ledelsesværktøjer og træning i, hvordan du bruger dem, så du bliver fortrolig med dem og har det bedste fundament til en god karriere som leder.

Hvem henvender kurset sig til?
How2Lead henvender sig til dig, der mangler den grundlæggende værktøjskasse til ledelse – uanset om du er ny leder / projektleder, eller du har begrænset eller langvarig ledelseserfaring. Kurset er også velegnet for dig, som står foran en forfremmelse til et leder- eller projektlederjob.

Hvad får du ud af at deltage?
Efter How2Lead vil du:
• Have indsigt i dine stærke og svage sider som leder
• Kunne opstille klare mål for dig selv og andre
• Være i stand til at kommunikere mål og forventninger samt give klar feedback
• Have en bred ledelsesmæssig værktøjskasse

Indhold

• Forandringsledelse
• Assertiv adfærd og kommunikation
• Personprofil til selv- og menneskeindsigt
• Situationsbestemt ledelse
• Konflikthåndtering
• Den vanskelige samtale
• Coaching som ledelsesværktøj
• Teams og teamudvikling

Hvordan foregår kurset?
How2Lead er baseret på korte teoretiske oplæg, gruppediskussioner og refleksioner kombineret med masser af praktisk træning i ledelsesværktøjer og -situationer. Efter al træning får du en direkte, personlig feedback.

Vekselvirkningen mellem træning og feedback er central for kurset. I feedbacken siger vi, hvad vi mener, og vi mener, hvad vi siger – naturligvis med respekt. Vi beskriver præcist, hvad vi har observeret hos dig under træningen, så du får et klart billede af, hvordan du med din lederadfærd påvirker andre, og du får gode råd til, hvordan du kan styrke dit personlige lederskab.

I modsætning til mange andre lederkurser er der én træner pr. 6 deltagere på How2Lead – herved sikres du mest mulig træning og personlig feedback samt optimalt udbytte.

Forløb
How2Lead er et internatkursus á 3 dages varighed med overnatning på kursusstedet.

Efterfølgende tilbydes du to telefonmøder med din træner fra kurset, hvor formålet er, at du kan få sparring på dine ledelsesmæssige problemstillinger samt de erfaringer, som du har gjort dig med at anvende ledelsesværktøjerne i hverdagen.

I alt er How2Lead dermed et forløb på 3 måneder.

Se datoer og priser