Tilbage The influence company

Internationalt samarbejde om Power2Influence®

Siden 1976 har vi som de eneste i Danmark udbudt kurset Power2Influence – hvor flere end 40.000 ledere og medarbejdere har trænet sig til større positiv, personlig gennemslagskraft.

På verdensplan er Power2Influence (PPIP® – Positive Power and Influence Programme) pt. oversat til 15 sprog og gennemføres i 40 forskellige lande.

Vi indgår aktivt i såvel det europæiske som det globale netværk af virksomheder, der udbyder Power2Influence. Alle virksomheder er selvstændige konsulenthuse, som er certificeret i Influence-modellen.

Netværket European Influence Group (EIG)
Learn2Lead er medstifter af EIG sammen med vores svenske, hollandske og engelske samarbejdspartnere ud fra en betragtning om, at indflydelse i højere og højere grad sker på tværs af landegrænser.

Formålet med samarbejdet er dels at udvikle fælles værktøjer tilrettet det europæiske marked. Et eksempel er den hub, der gives adgang til via Power2Influence/PPIP, og som er et digitalt læringsmiljø, der samler alle værktøjerne fra kurset i form af 360 graders analysen, apps, videoklip osv.

Endvidere stiftede vi også EIG for at aligne kursusprogrammerne, så internationale virksomheder sikres, at medarbejdere i forskellige lande, som deltager på Power2Influence/PPIP lokalt, alligevel gennemfører det samme program med et fælles begrebsapparat inden for indflydelse.

Herudover giver EIG naturligvis en række synergier blandt andet i form af et tæt samarbejde omkring opgaveløsning for internationale virksomheder, der ønsker Power2Influence/PPIP som et internt kursus i virksomheden. De får blandt andet den fordel, at der kan være flere europæiske sprog repræsenteret i trænerstaben.

Det globale netværk til Power2Influence/PPIP
Samarbejdet i det globale netværk er meget lig det i EIG – vi henter inspiration og input hos hinanden og dermed fra blandt andet Harvard University, som vores amerikanske samarbejdspartner arbejder tæt sammen med om udvikling af Influence-modellen.