Tilbage The influence company

Sådan kan vi hjælpe – Forretningsområder

Vi har tre kursustyper:

Åbne kurser – hvor du som enkeltperson kan arbejde med dit personlige lederskab på kurserne Power2Influence, Master In Influence og How2Lead.

In company-kurser – det er interne kurser eller længerevarende kursusforløb, som gennemføres for deltagere udelukkende fra jeres organisation.

Et in company-kursus kan enten bestå af kurserne fra vores åbne kursusprogram, som vi tilpasser og gennemfører for en specifik målgruppe i jeres organisation.

Eller vi kan udvikle en mere skræddersyet løsning med et kursus/kursusforløb baseret på udvalgte kompetencer, som rammer helt specifikke behov hos jeres målgruppe.

Inden et in company-kursus gennemfører vi altid en grundig samtale og analyse, så vi sammen er helt klare på målsætninger og succeskriterier, og vi forstår virksomhedskulturen mm. hos jer. Derefter udarbejder vi et konkret oplæg til, hvordan vi foreslår, at opgaven løses, hvorefter kurset/kursusforløbet tilrettelægges endeligt i samarbejde med jer.

Individuel sparring / rådgivning / coaching – hos os er det tre ord for det samme forløb, for vi bruger vores erfaring til at byde ind med det, som skal til for, at du kommer i mål og får dit personlige lederskab forbedret som ønsket.