Tilbage The influence company

Målgrupper

Leder
I dag er din succes ikke sikret blot ved din hierarkiske position, og du har derfor nok også erfaret, at bare fordi du har ”stjerner på skulderen”, så får du ikke pr. automatik dine ting igennem overfor medarbejderne. Desuden befinder du dig sikkert ofte også i situationer, hvor det ikke kun er medarbejdere, som du skal påvirke for at få indflydelse.

Med Power2Influence kan du med værktøjer og træning supplere din status og formelle magt, så du får en positiv, personlig gennemslagskraft, der kan bruges til at få indflydelse i alle relationer.

Medarbejder
Som medarbejder befinder du dig formentlig dagligt i mange situationer, hvor du gerne vil høres og have dine budskaber, holdninger, forslag, idéer mm. igennem. Det kan du opnå med Power2Influence, hvor du får træning i værktøjer, der øger din positive, personlige gennemslagskraft, så du kan få indflydelse i de relationer, du har brug for som eksempelvis overfor kolleger, team-/projektmedlemmer, din projektleder, din leder mfl.

Projektleder
Som projektleder har du ikke det privilegium, at du kan trække ”chefkortet” overfor dine projektmedlemmer, når du vil påvirke dem. Og du indgår helt sikkert også i relationer, hvor du skal influere andre mennesker end projektmedlemmer som eksempelvis styregrupper, projektejer, interessenter, kolleger mfl., og hvor status og formel magt i form af ”chefkortet”, ”stjerner på skulderen” mm. slet ikke er relevant eller taler til din fordel.

Med Power2Influence får du med værktøjer og træning en øget positiv, personlig gennemslagskraft, som du kan bruge til at få indflydelse i alle kontekster og relationer.

Graduate
Som graduate forventes det, at du med din faglighed er med til at udvikle den virksomhed, som du er blevet ansat i. Det kræver blandt andet, at du kan trænge igennem ”plejer”, hvilket kan være en udfordring.

Med Power2Influence kan du få værktøjer og træning, hvormed du både kan sikre dig opbakning til dine nye tilgange, metoder, løsninger mm., samtidig med at du viser respekt for det eksisterende og dem, du influerer for at nå dit mål.