Tilbage The influence company

Master In Influence®

– Overbygning til Power2Influence®

På Master In Influence genopfrisker og udbygger vi det, du lærte på Power2Influence, så du bliver endnu bedre til at bruge det vigtigste redskab, du har, når du vil have dine budskaber igennem: Din power!

Hvem henvender kurset sig til?
Master In Influence henvender sig til dig, der har gennemført Power2Influence, og som ønsker at styrke din positive, personlige gennemslagskraft  yderligere.

Hvad får du ud af at deltage?
Efter Master In Influence vil du:
• Have skærpet dine indflydelsesstile og udbygget dine evner og færdigheder til at opnå indflydelse
• Have identificeret og bearbejdet mentale overbevisninger og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der begrænser din power i dine budskaber og dermed din indflydelse
• Have forøget din positive, personlige gennemslagskraft, så du med større selvtillid kan håndtere endnu flere – og også kritiske – indflydelsessituationer i hverdagen på en måde, hvor du både når dine mål og bevarer respektfulde relationer til dem, du influerer undervejs

Hvordan foregår Master In Influence®?
Før kurset vil du blive kontaktet af træneren for at drøfte din målsætning med Master In Influence. I vil også gøre status på dine fremskridt efter Power2Influence, som evalueres via en ny 360 graders analyse. Denne effektmåling giver således indblik i, hvilken forandring der er sket i den adfærd, hvormed du søger indflydelse, siden du var på Power2Influence, og den viden bruger vi også til at tilrettelægge kurset endeligt, så det rammer netop dine behov.

Kursusdagene til Master In Influence er ligesom på Power2Influence kendetegnet ved masser af træning og direkte, personlig feedback. De fleste øvelser foregår i situationer fra din hverdag, så træningen bliver så realistisk som muligt.

I feedbacken er træneren atter direkte og fremhæver både dine stærke sider, og hvor du har dine udviklingsmuligheder. Du bliver med andre ord endnu engang konfronteret med din egen adfærd, sådan som du kender det og ved virker!

På kurset er der endvidere afsat tid til, at du kan reflektere over den adfærd, hvormed du søger indflydelse. I kombination med træningen, og at du får individuel sparring fra træneren på udviklingsområderne til din adfærd, er dit udbytte af Master In Influence derfor også, at du får fuld fleksibilitet i den adfærd, hvormed du influerer andre, og du vil efterfølgende også kunne nå mål i situationer i hverdagen, hvor du pt. finder det vanskeligt.

Kurset gennemføres med maksimalt 6 deltagere, så der er et stort personligt fokus på dig.

Kursets varighed
Master In Influence er et internatkursus á 3 dages varighed m/ overnatning på kursusstedet.

Tilmelding til Master In Influence