Tilbage The influence company

Personlig effektivitet og lederskab

Du får klarhed over din personlige effektivitet som leder inden for 12 jobrelaterede kategorier, og du får anvist en række forbedringsområder og fremgangsmåder, hvormed du kan højne din effektivitet.

De 12 kategorier er:
Holdninger
Målsætning
Prioritering
Analyse
Planlægning
Tidsplanlægning
Afbrydelser
Møder
Informationshåndtering
Delegering
Udskydelse
Gruppeeffektivitet

Træning i personlig effektivitet og lederskab er en del af kurset How2Lead, og det kan være et emne på et internt kursus afholdt for din organisation. Du kan læse mere om mulighederne her.

How2Lead Internt lederkursus