Tilbage The influence company

Situationsbestemt ledelse

Fundamentet er modellen udviklet af Paul Hersey og Center for Leadership Studies, Inc.

Essensen i teorien er, at en leder for at optimere sin medarbejders performance på en given opgave skal kunne fastlægge medarbejderens kompetence i relation til opgaven og indrette sin ledelsesstil, så den matcher denne.

En medarbejders kompetence forstås som dels evne (viden, erfaring, færdigheder) og dels villighed (selvtillid, engagement, motivation) i relation til opgaven. Der er fire mulige kompetenceniveauer, som hver har en særskilt ledelsesstil tilknyttet.

I forbindelse med situationsbestemt ledelse vil du dels lære at identificere en medarbejders kompetenceniveau, og dels vil du få træning i at anvende den matchende ”fortællende”, ”forklarende”, ”støttende” henholdsvis ”delegerende” ledelsesstil, så du dækker ledelsesbehovet hos din medarbejder.

Træning i situationsbestemt ledelse er en del af kurset  How2Lead, og det kan være et emne på et internt kursus afholdt for din organisation. Du kan læse mere om mulighederne her.

How2Lead Internt lederkursus